Tjänster & kompetenser

Swepro erbjuder oberoende professionellt projektledningsstöd inom kompetensområdena projektledning, byggledning, projekteringsledning, installationsledning och projektsamordning. Med en bred kompetensbas erbjuder vi den kunskap som krävs utifrån varje kunds särskilda behov.

Projektledning

Byggledning

Projekteringsledning

Installationsledning

Projektsamordning