Projekteringsledning

För ett lyckat entreprenadprojekt där krav och förväntningar från byggherre till färdig produkt uppfylls, krävs en noggrann och omfattande projektering.

Varje entreprenadprojekt och kunds krav skiljer sig åt för alla projekt, vilket kräver unik projektering. Våra kompetenta och engagerade projekteringsledare med sin lyhördhet och erfarenhet hjälper er att identifiera och prioritera krav och riktlinjer som styr projekten.

Vi upphandlar, samordnar, styr och följer upp projekteringsprocessen samtliga bygg- och teknikgrenar, för att uppnå önskat projektresultat.

Swepros projekteringsledare är uppdaterade med ny teknik och byggsätt i branschen.