Installationsledning

Swepros installationsledare kommer till sin absoluta rätt ute och i projekten. Vi leder och driver det praktiska installationsarbetet ihop med projektens teknikentreprenörer.

 

Hantering av fråga/svar, ÄTA-hantering, programändringar och ekonomiuppföljningar är Swepros installationsledares nyckelroll.

 

Vi erbjuder våra kunder samlad teknisk kompetens & vägledning samt samordning inom el-,  teletekniska-, vvs-, sprinkler samt övriga tekniska discipliner.

 

BAS-P och systematiskt arbetsmiljöarbete är våra installationsledares vardag.