Företaget

Ägarstruktur
Swepro AB ett partnerägt bolag vilket innebär att företaget ägs av medarbetarna. Målsättningen är att alla som börjar hos oss ska bli erbjudna delägarskap. Vi tror att detta ökar engagemang och ansvarstagande vilket ger förutsättningar för en hållbar företagsutveckling.

Försäkring
Swepro AB har en försäkring i försäkringsbolaget IF som täcker verksamhetsansvar och professionsansvar för teknisk konsultverksamhet.

Ledningssystem
Swepro AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samtidigt som vi just nu arbetar för att bli certifierade enligt ISO 45001.