Byggledning

Nyckeln till framgångsrika bygg-, fastighets- och infrastrukturella projekt är samverkan och samförstånd mellan byggherre och projektorganisation.

 

Genom vår kunskap och erfarenhet inom produktion, projekt och projektering hjälper vi er att genomföra entreprenadprojekt i samförstånd mellan byggherre, projektörer och entreprenörer.

 

Byggledarens viktiga roll medför övervakning och samordning av projektering och produktion. Vi hjälper er med allt från upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling och genomförande.

 

Samtliga Swepros byggledare axlar även rollen som kontrollansvarig samt BAS-U och BAS-P.

 

Tillsammans med våra byggarbetsmiljösamordnare tillser vi att ert projekt genomförs med riktade insatser för att minska skador och risker i projektets dagliga arbete.