Swepro Management AB

Oberoende
professionell
projektledning

Tjänster och kompetenser

Projektledning

Swepros samlade kompetens inom projektledning möter krav och förväntningar från både byggherrar och utförare.

Byggledning

Nyckeln till framgångsrika bygg-, fastighets- och infrastrukturella projekt är samverkan och samförstånd mellan byggherre och projektorganisation.

Projekteringsledning

För ett lyckat entreprenadprojekt där krav och förväntningar från byggherre till färdig produkt uppfylls, krävs en noggrann och omfattande projektering.

Installationsledning

Swepros installationsledare kommer till sin absoluta rätt ute och i projekten. Vi leder och driver det praktiska installationsarbetet ihop med projektens teknikentreprenörer.

Projektsamordning

Swepros inriktning att erbjuda kompletta helhetslösningar för bygg- och teknikprojekt går väl i takt med dagens samhälle.